Máy Chủ : Online | Channel 1 : Online Thành Viên
T.Đ.Nhập:
Top Bang Hội
Van_Hoa
Youtube
Lvl F
Tax (20%)
Members 79
Trading Hole
Top 10 Cao Thủ
Hạng 1
-----S2-----
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 1808281584

Giết: 0

Chết:

Hạng 2
-=Ku-Nhi=-
P H X
Cấp: 167
% Câp Max: 632630890

Giết: 3

Chết:

Hạng 3
__Nhok__
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 427947867

Giết: 0

Chết:

Hạng 4
Zz-KooK-zZ
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 411191950

Giết: 0

Chết:

Hạng 5
_QQ_
S G
Cấp: 167
% Câp Max: 405134082

Giết: 0

Chết:

Hạng 6
Kenkaka
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 318048953

Giết: 0

Chết:

Hạng 7
`NoName
S G
Cấp: 167
% Câp Max: 311111895

Giết: 0

Chết:

Hạng 8
=_=PhuongThao=_=
S G
Cấp: 167
% Câp Max: 251142929

Giết: 6

Chết:

Hạng 9
__K__
S G
Cấp: 167
% Câp Max: 241153368

Giết: 596

Chết:

Hạng 10
-Jenny`__
M P
Cấp: 167
% Câp Max: 226926077

Giết: 1557

Chết:

Tin Tức Từ Ran-Viet.Com
Chào mừng bạn đến với hệ thống Ran Online Việt Nam